+

ผู้เข้าร่วมงาน

+

กิจกรรมข้างเคียง

+

ผู้ร่วมจัดแสดง

วิทยากร

สื่อมวลชน

+

แขก VIP จากรัฐบาลและบริษัทบล็อคเชนชั้นนำของโลก

M

จำนวนการเข้าดูออนไลน์ทั้งหมด

สนับสนุนโดย

depa-logo.png
DGA Logo.png
ETDA.png
smartcontract logo.webp
Finstable .png
crypto-city-connext-01.png
Bitkub Chain.png
WBO logo.png

รับรอง โดย

พบกับแขก ผู้ทรงเกียรติ

อะไรคือ ? B2GC

กิจกรรมที่นำรัฐบาลและผู้นำด้านบล็อกเชนระดับโลกมาพบกัน เพื่อเป็นการประชุมและหารือเกี่ยวกับแนวทางในโครงการกระเป๋าเงินดิจิทัล และโครงสร้างพื้นฐานของระบบบล็อคเชนแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นประตูที่จะนำไปสู่ประเทศที่มีการพัฒนาและรวมถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากยิ่งขึ้น และในครั้งนี้การจัดประชุมเพื่อหารือจึงทำให้เกิดประโยชน์ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างแท้จริงแก่ประชาชนชาวไทย ในขณะเดียวกันที่ประเทศไทยกำลังก้าวไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ บล็อกเชนเป็นระบบปฎิบัติการอัจฉริยะที่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งในเรื่องของ ความเชื่อมั่น ความปลอดภัย และรวมไปถึงการกระจายอำนาจสู่หน่วยงานต่างๆ ของประเทศอีกด้วย

สถานที่ จัดงาน B2GC?

ศูนย์ เทคโนโลยี บล็อกเชน (บีทีซี) ภูเก็ต

ทำไม ? ต้องเป็นบล็อกเชน

การยอมรับในความแข็งแกร่งของระบบบันทึกข้อมูลที่โปร่งใสและยังสามารถกระจายอำนาจไปสู่ภายในระบบของประเทศไทย ที่สามารถเดินหน้าทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ โดยได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลและสร้างความเชื่อมั่นในโครงสร้างฐานเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงกลยุทธ์เทคโนโลยีบล็อกเชนจะสามารถกระตุ้น การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างมาก พร้อมยกระดับเศรษฐกิจในด้านต่างๆ เช่น บริการสาธารณะของประเทศไทย จะสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การอภิปราย
โครงการกระเป๋าเงินดิจิทัลในประเทศไทย

เปิดประตูสู่ความก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยีของประเทศไทย

ประโยชน์ที่ชัดเจนและเข้าถึงได้สำหรับประชาชนทุกคน

เจ้าภาพ

DEPA หรือ หน่วยงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency) เป็นหน่วยงานของรัฐบาลภายใต้กระทรวงเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม (Ministry of Digital Economy and Society) ของประเทศไทยมีวัตถุประสงค์หลักคือส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในการเพิ่มศักยภาพของประเทศไทย ตามนโยบาย Thailand 4.0
DEPA หรือ หน่วยงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency) เป็นหน่วยงานของรัฐบาลภายใต้กระทรวงเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม (Ministry of Digital Economy and Society) ของประเทศไทยมีวัตถุประสงค์หลักคือส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในการเพิ่มศักยภาพของประเทศไทย ตามนโยบาย Thailand 4.0
หน่วยงานพัฒนาการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เป็นหน่วยงานของรัฐในประเทศไทย สร้างขึ้นในปี 2002 ภายใต้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม และพัฒนาการทำธุรกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ และโครงการเศรษฐกิจดิจิทัลโดยมุ่งเน้นในการส่งเสริมการนำระบบทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และกิจกรรมอีคอมเมิรซในประเทศไทย
Finstable ผู้นำในการส่งเสริมนวัตกรรมบล็อกเชนที่ทันสมัยและส่งเสริมให้ชุมชนมีศักยภาพความสามารถเพิ่มขึ้น และเป็นที่รู้จักในการจัดงานสำคัญในอุตสาหกรรมภูมิภาคเอเชียที่เชื่อมต่อผู้นำที่รู้จักจากทั่วโลกเข้ามาเกี่ยวข้อง ร่วมกันก้าวหน้า และเจริญเติบโต
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ Digital Government Development Agency เป็นหน่วยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัล ทำหน้าที่เป็น Smart Connector เชื่อมต่อภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อการรส่งเสริม สนับสนุน และ สร้างสรรค์ ให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้น ให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง สะดวกสบาย โปร่งใส และ ลดความเหลื่อมล้ำเชิงธุรกิจ รวมถึงศึกษาและวิจัย สร้างนวัตกรรมพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ด้วยนโยบาบ“รัฐบาลดิจิทัลเพื่อสร้างประเทศให้ทันสมัย ยกระดับวิถีชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น หรือ Smart Nation, Smart Life
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ Digital Government Development Agency เป็นหน่วยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัล ทำหน้าที่เป็น Smart Connector เชื่อมต่อภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อการรส่งเสริม สนับสนุน และ สร้างสรรค์ ให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้น ให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง สะดวกสบาย โปร่งใส และ ลดความเหลื่อมล้ำเชิงธุรกิจ รวมถึงศึกษาและวิจัย สร้างนวัตกรรมพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ด้วยนโยบาบ“รัฐบาลดิจิทัลเพื่อสร้างประเทศให้ทันสมัย ยกระดับวิถีชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น หรือ Smart Nation, Smart Life

วิทยากรจากบริษัทผู้นำอุตสาหกรรมระดับโลก

Keynote Highlight

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/ethereum_eth7803_logowik_com_6f9c9b71ed.png
Vitalik Buterin

Co-Founder

Ethereum

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/Eos_cce2bb6692.png
Zack Gall

Co-Founder & CCO

EOS Network

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/polygon_White_on_Gradient_Circle_3e8deeb1fb.png
Sebastian R. Cabrera

VP of Product, Polygon ID

Polygon

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/Singularity_NET_f74c869ab6.png
Alex Blagirev

Strategic Initiatives​ Officer​

SingularityNET

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/polygon_White_on_Gradient_Circle_3e8deeb1fb.png
Ravikant Agrawal

Director of Growth, Polygon Labs

Polygon

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/bnb_circle_logo_7842be31d3.png
Sarah Song

APAC Business Development Lead

BNB Chain

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/ICP_Icon_4x_5c2c74299c.png
Emilio Canessa

Head of Global Adoption

DFINITY Foundation

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/Dabanc_Icon_fd8aa5dac1.png
Dr. Duncan Wong

CTO & Chief Scientist

DABANC

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/velo_circle_logo_80e1fdbe68.png
Chatchaval Jiaravanon

Chairman

Velo Labs

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/Smart_Contract_4x_c8a0434071.png
Sathapon Patanakuha

Chief Executive Officer

SmartContract Blockchain Studio

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/Sandbox_Icon_4x_e36bdaf2d6.png
Kanyarat Saengsawang

Head of Growth (Thailand)

The Sandbox

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/Bitkub_thai_6ceb52cd38.png
Samret Wajanasathian

Chief Technology Officer

Bitkub Blockchain Technology

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/Asset_2_c2123e6bec.png
Dr. Phadet Jinda

Chief Executive Officer

Finstable

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/offchain_40b88dbba1.png
Joanne Fung

Co-Founder & CMO

Offchain HK & SnapX, MEET48

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/ICP_Icon_4x_5fbe372a79.png
Herbert Yang

General Manager of Asia

DFINITY Foundation

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/Bit_Arcade_Icon_4x_8e9ad8aaef.png
Nutchanon Ekrangsi

CEO & Co-Founder

BitArcade

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/Mantle_Icon_4x_93ed7ce6ab.png
Derek Lim

Head of Ecosystem Research

Mantle Network

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/Asset_2_c2123e6bec.png
Anthony Chen

Deputy Chief Executive Officer

Finstable

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/Bitcoin_Addict_Icon_4x_e90ce4295d.png
Patikorn Trethasayuth

Chief Executive Officer

Bitcoin Addict

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/MED_ICON_4x_89c37f80a4.png
Jason Lee

Co-Founder & CTO

MEDS DNZ

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/Chintai_Icon_4x_555236196b.png
Wong Kok Hoe

Marketing & Business Development Director (APAC)

Chintai

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/Block_On_Icon_1_4x_2d32833070.png
Jagdish Pandya

Founder

BlockOn Group

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/Asset_2_c2123e6bec.png
Tanakorn Karode

Chief Technology Officer

Finstable

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/Cointelegraph_icon_3_4x_6155f104a2.png
Sergei Medvedev

ex-CBDO & CMO at Intmax

CoinTelegraph

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/Asset_2_c2123e6bec.png
Dorian Bezzina

Chief Marketing Officer

Finstable

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/Metalife_Icon_4x_193527d398.png
Henry Wang

Advisor

MetaLife, LingoAI

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/PSU_Icon_1_4x_7f5eebeca7.png
Asst.Prof. Dr. Warodom Werapun

Head of BLOCK Research Team

Prince of Songkla University

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/Perception_Icon_1_4x_b4165a85a5.png
Assoc. Prof. Dr. Phromphat Thansirichaisree

Founder of Perception

Department of Civil Engineering Thammasat School of Engineering Thammasat University

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/Perception_Icon_1_4x_b4165a85a5.png
Dr. Sirisilp Kongsilp

Founder of Perception

Department of Computer Engineering, Kasetsart University

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/DGA_ICON_4x_f08939611c.png
Nattawat Woranopakul

Senior Executive Vice President

Digital Government Development Agency

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/Defi_Nation_Icon_4x_fc6c2d7ce4.png
Jackson Neo

Co-Founder & CEO

DefiNation

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/Friend_3_Icon_4x_8dc06586c1.png
Serhat Yanar

Co-Founder & CPO

Friend3

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/Chainlink_Icon_4x_4aff29d950.png
Sean Chung

RWA Business Lead APAC

Chainlink Labs

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/World_Blockchain_Organization_ICON_4x_0d0cf6ddb2.png
Chris Qi

Executive Secretary

World Blockchain Organization

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/Asset_3_0aaa86e0d5.png
Pracha Asawateera

Acting General Manager

Digital Economy Promotion Agency

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/Deep_Brain_Chain_Icon_4x_72c3907616.png
Felix Hu

Director of DBC

DeepBrain Chain

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/Master_Icon_4x_3f831e333e.png
Kyle Chassè

Chief Executive Officer

Master Ventures

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/W3_G_Group_FZCO_ICON_4x_46788eeb20.png
Anton Dmitriev

Founder W3G GROUP FZCO, co-Founder BankingCore.Cloud

W3G GROUP FZCO

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/DTC_ICON_4x_ae040f6125.png
Akkaraphol Raebaankoh

Head of Research and Development

DTC group

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/Dabanc_Icon_fd8aa5dac1.png
Vincent Tse

Crypto Ecosystem Director & Management Partner JTV Fund Managing Partner

DABANC

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/FV_LOGO_1_b231e97424.png
Ken Lee

Chief Executive Officer

FVLaunch

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/ETDA_ICON_4x_6859b76f64.png
Dr.Sak Segkhoonthod

Senior Advisor

ETDA

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/Red_DAO_Icon_4x_2bd4efbcf3.png
James Chow

Managing Partner

RedLineDAO & JTV Capital

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/COD_with_Aquacity_0dd6ecdad4.png
Sofia Athena

Co-Founder, CMO

Aquacity with COD, Defination Studios

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/172915_f5d9282411.jpg
Aaron Guo

Co-Founder, ZC Capital

Founder, U-Link Assets Management

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/Icon_Temp_4x_ac96a859d3.png
Natrada Sribuathong

Melon

MC

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/teamblockchain_logo_2022_1_218822746f.png
Angelina Zhang

Advisor

TBC Projects

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1500x500_94f167dc45.jpg
Elio Jezierski

Key Member of R&D

Alita

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/BEVM_Horizontial_Logo_1_e7a4897597.png
Chenxu Zhang

Co-Founder

BEVM

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/pay_cool_8e8a3fc9ba.png
Paul Liu

Chairman

Pay.cool Group

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/logo_hori2_980c94d423.png
Franklin Jiang

Founder & CTO

SINSO

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/Chainup_Logo_9fa41770d0.png
Eddie Ding

Business Development Director

ChainUp

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/Character_X_e625b572ae.jpg
Rene

Founder

Character X

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/SPI_Cx_Pinnacle_Final_2_1_aeb216c8f0.png
Scott Hendricks

CEO

SPIC X PINNACLE

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/Silica_AI_1_5fa3121b45.png
Angus Stratton

Chief Strategy Officer

Silica AI

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/bscs_1_88bf10b7c2.png
Scofield

Founder & CEO

BSCS

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/169821_2e5cac1246.jpg
Ying Mu

CEO & Co-Founder

ThreeDAO

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/X_bridge_4_6ffe9fcd6f.png
Eddy

Founder & CEO

Xbridge

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/Chainup_Logo_9fa41770d0.png
Lynn Xiong

Business Development Manager

ChainUp

VVIP Guests

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/Asset_8_c611e8e8bd.png
Prasert Jantararuangtong

Minister

Digital Economy and Society

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/Asset_3_0aaa86e0d5.png
Dr. Passakon Prathombutr

Senior Executive Vice President

Digital Economy Promotion Agency

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/Asset_6_1586b282ef.png
Khanit Phatong

Director of Digital Innovation Center

Electronic Transactions Development Agency (ETDA)

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/Seal_Phuket_blue_3e19deba36.png
Sophon Suwannarat

Governor

Phuket Province

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/Asset_2_c2123e6bec.png
Prof. Tongthong Chandransu

Legal Advisory Board Chairman

Finstable

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/Asset_5_ab2cffd68c.png
Wichai Thongtang

Seasoned Investor

Bangkok Dusit Medical Services

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/Asset_4_ac773a88d7.png
Kata Kitprasarn

Advisor to Chairman

C.P. Group

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/Asset_7_7784e778cc.png
Withoon Lertpanomwan

Chief Executive Officer

IFCG

กำหนดการการประชุม

รายละเอียดจะถูกอัพเดทเร็วๆ นี้

วันที่ 1


17 January 2024
13:00 – 13:30 น.
ลงทะเบียน
13:30 – 13:45 น.

พิธีเปิด

 • กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การจัดประชุมสัมมนา
 • กล่าวเปิดการประชุมสัมมนา

วิทยากร
ดร. ภาสกร ประถมบุตร,
รองผู้อำนวยการ, กลุ่มงานโครงการพิเศษและศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
นายโสภณ สุวรรณรัตน์,
ผู้ว่าราชการ, จังหวัดภูเก็ต
13:45 – 13:55 น.

หัวข้อ ทำไมภาครัฐบาลจึงควรสนใจเทคโนโลยีบล็อกเชน


วิทยากร
ศ. ธงทอง จันทรางศุ,
ประธานที่ปรึกษาด้านกฏหมาย, บริษัท ฟินสเตเบิ้ล จำกัด
13:55 – 14:05 น.

หัวข้อ ระบบบล็อกเชนสำคัญอย่างไรต่อการพัฒนาภาคธุรกิจ


วิทยากร
นายวิชัย ทองแตง,
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท, เครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล
14:05 – 14:35 น.

การบรรยาย ความรู้ทั่วไปของระบบบล็อกเชน (1)

 • หัวข้อ บล็อกเชนคืออะไร 
 • หัวข้อ ประโยชน์ของเทคโนโลยีของบล็อกเชน

วิทยากร
นายสำเร็จ วรนะเสถียร,
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเทคโนโลยี, บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด
14:35 – 15:05 น.

การบรรยาย ความรู้ทั่วไปของระบบบล็อกเชน (2)

 • หัวข้อ Smart Contract, NFT, Web3, ESG and Soft power
 • หัวข้อ การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในเรื่องของเมืองอัจฉริยะ

วิทยากร
นายสถาพน พัฒนะคูหา,
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, Smart Contract Blockchain Studio
15:05 – 15:55 น.

การอภิปราย: เรื่อง การนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในหน่วยงานภาครัฐ โดยวิทยากรจากหน่วยงานดังต่อไปนี้

 • หัวข้อ เทคโนโลยีบล็อกเชนสามารถเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานของรัฐบาลได้อย่างไร 
 • หัวข้อ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในหน่วยงานภาครัฐ
 • หัวข้อ กรณีศึกษาการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในประเทศไทย และต่างประเทศ

ผู้ร่วมรายการ
ดร. ภาสกร ประถมบุตร,
รองผู้อำนวยการ, กลุ่มงานโครงการพิเศษและศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
นางสาวขนิษฐ์ ผาทอง,
ที่ปรึกษา, สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)
นายณัฐวัชร์ วรนพกุล,
รองผู้อำนวยการ, สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) (DGA)
ดำเนินรายการโดย นายสถาพน พัฒนะคูหา,
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, Smart Contract Blockchain Studio
15:55 – 16:10 น.

พักเบรก

16:10 – 17:00 น.

การอภิปราย: เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยี และบุคลากรด้านบล็อกเชนในสถาบันการศึกษา


ผู้ร่วมรายการ
ผศ. ดร.วโรดม วีระพันธ์,
หัวหน้าทีมวิจัยบล็อก วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย,
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดร. วรวรรธ ทรายใจ,
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดำเนินรายการโดย ดร. เผด็จ จินดา,
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท ฟินสเตเบิ้ล จำกัด
17:00 – 17:15 น.

กล่าวปิดสัมมนา

วันที่ 2


18 January 2024

วันที่ 3


19 January 2024

ปรากฏในสื่อ

Bloomberg
Crowdfundinsider
Menafn
Benzinga
MarketWatch
Yahoo

ผู้สนับสนุน

พาร์ทเนอร์ โรงแรม

STAY Wellbeing & Lifestyle Resort

Special Discount for All Room Types

Promo code: B2GC

4.1 KM

Book Now
/images/hotel/logo_staywell.png
The Beachfront Hotel Phuket

Secure your special rates via direct email now

Exclusive Rates for B2GC

2.9 KM

Book Now
/images/hotel/logo_thebeach.png
The Vijitt Resort Phuket

Secure your special rates via direct email now

Exclusive Rates for B2GC

4.4 KM

Book Now
/images/hotel/logo_vijitt.png

แกลเลอรี่รูปภาพ

https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/jpg_257_348e469112.jpg
https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/jpg_283_ae27b0083c.jpg
https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/jpg_142_f9f7cb508e.jpg
https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/jpg_210_87526662d7.jpg
https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/jpg_276_8d439b56f8.jpg
https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/jpg_22_f71a6f3f22.jpg
https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/jpg_46_34a80f0d94.jpg
https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/DSC_06501_3_89b829bc10.jpg
https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/DSC_04112_506ed2dcd7.JPG
https://finweb-strapi-image-storage-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/jpg_232_cfef0c3d64.jpg
ดูรูปภาพทั้งหมด

ติดต่อเรา

ชื่อ
อีเมล
เบอร์โทร
ข้อความ

โปรดระบุคำถามของคุณ

ดาวน์โหลดรายละเอียดงาน
ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับงานนี้
พรีเซนต์งานข้อมูลงาน
อีเว้นท์ต่อไป: Block on the Beach 2024
ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับข้อเสนอพิเศษ
ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อเขียนเกี่ยวกับงานน
ติดต่อ
[email protected]
Event Address

BTC Building, 5/15 Chao Fah Tawan Tok Rd, Chalong, Mueang Phuket District, Phuket , 83000

ดูแผนที่
ติดตามเรา
b2gc

Blockchain to Government Conference

+66(0) 76 682245

[email protected]

Event Address

BTC Building, 5/15 Chao Fah Tawan Tok Rd, Chalong, Mueang Phuket District, Phuket , 83000

https://twitter.com/FinstableCohttps://web.facebook.com/Finstable/?_rdc=1&_rdrhttps://www.instagram.com/finstable.official/https://discord.com/invite/dhJTqXCCBt/https://t.me/FinstableAnn/https://www.linkedin.com/company/finstable/mycompany/

Finstable Holdings Co., Ltd. © 2021 - 2023. All Rights Reserved